Inventarisatie

Werkwijze Semo Lighting

Samen met onze partners werken wij op basis van de plattegrond, tekening en functionele eigenschappen van het gebouw of de ruimte een lichtoplossing uit die passend is bij de wensen. Voor het in kaart brengen van de wensen en alle eigenschappen van de ruimte zullen wij eerst een uitgebreide inventarisatie uitvoeren, zodat de beste lichtoplossing geboden kan worden.

Ontwerp

Translate »